Rekruttering

Å finne den rette kompetansen til en ledig stilling handler om mer enn å bare fylle en tom stol. Du trenger de rette spillerne på rett sted for å sikre seier, som man sier på fotballbanen. Vårt mål er å hjelpe deg med å finne de mest kvalifiserte og motiverte individene som passer perfekt inn i din bedriftskultur.

Det å finne de beste kandidatene er avgjørende for å sikre at en bedrift har riktig kompetanse på plass for å oppfylle sine behov og nå sine mål. Promiso kan bistå i rekrutteringsprosessen ved å tilby skreddersydde tjenester som passer bedriftens spesifikke krav.

Her er hvordan Promiso kan være til hjelp:

  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon: Noe av det viktigste vi gjør i forkant av en rekruttering er å bli bedre kjent med vår kunde, deres behov og ikke minst deres kultur. Vår prosess starter derfor med å sette sammen en grundig utarbeidet kravspesifikasjon sammen med vår kunde. Her ser vi på bedriftens kultur, miljø, toppytere, historie, mål og visjoner. Vi kartlegger kandidatens kompetanseprofil i forhold til motivasjon, kunnskap, personlige egenskaper, holdninger og ferdigheter.
  • Markedsføring: Vi setter sammen en markedsføringspakke som er skreddersydd hver enkelt prosess. Vårt mål er å treffe de mest aktuelle kandidatene! Vi tilbyr også å gå gjennom vårt profesjonelle nettverk for å finne kandidater som ikke er aktive jobbsøkere.
  • Sikring av kvalifiserte kandidater: Promiso gjennomfører grundige vurderinger og intervjuer for å evaluere ferdigheter, erfaring og potensial hos kandidatene. I vår prosess vil vi kjøre strukturerte intervjuer, personlighetsanalyser, evnetester og referanseintervjuer for å kvalitetssikre prosess og ansettelse. Dette sikrer at kvalifiserte kandidater blir presentert for bedriften, noe som sparer tid og ressurser for deg som kunde.
  • Skreddersydde løsninger: Hver bedrift er unik, og Promiso tilpasser rekrutteringsprosessen i samsvar med de spesifikke kravene du som kunde har. Dette kan være alt fra full rekrutteringsprosess, til delprosesser hvor vi eksempelvis annonserer og kartlegger, bistår ved intervjuer eller bistår med testing og sluttevaluering av aktuelle kandidater. Vi er opptatt av å finne en løsning som passer vår kunde!

Testing

Gjennom vårt tette samarbeid med CEB, som er en internasjonal leverandør av kvalifiserte rekrutteringsverktøy, har våre sertifiserte rådgivere lang erfaring med bruk av verktøyet.

Testverktøyet kan tilpasses til:

  • Rekrutteringsoppdrag
  • Videreutvikling av ansatte
  • Andre prosesser innen HR

«Å skape en solid organisasjon krever en profesjonell tilnærming. Vi er tilgjengelig enten du vil sette bort hele ansettelsesprosessen, eller kun søker støtte på deler av oppgaven. Vi Skreddersyr prosessen etter ditt behov. Bruk av vår bistand kan derfor være mer fordelaktig enn du aner.»

Espen Horsrud, Daglig leder

espen.horsrud@promiso.no