Bemanning

Har din bedrift behov for en vikar? Å leie inn ny medarbeider er et godt alternativ for deg med et kortsiktig eller langsiktig bemanningsbehov, og som ikke umiddelbart ønsker å rekruttere til fast ansettelse. Vårt erfarne team av rekrutterings- og bemanningsrådgivere deler gjerne vår kunnskap om arbeidsmarked, lover og beste praksis for å hjelpe din bedrift med å ta rette beslutningen i din ansettelsesprosess.

Gjennom utleie av våre kvalifiserte medarbeidere får du som oppdragsgiver en fleksibel hverdag hvor du kan tilpasse bemanning etter bedriftens behov.

Når kan det være hensiktsmessig med innleie:

  • Sykdom eller annen lengre fravær
  • Sesongsvingninger
  • Ferieavvikling
  • Store prosjekter
  • Spesialkompetanse

Med vår kunnskap kan du være trygg på at du får den rette kompetansen på rett sted. Vi er også opptatt av å være en trygg og god samarbeidspartner for våre kunder, og sørger for at lover og regler blir overholdt.

Sammen finner vi de gode og trygge løsningene for din bedrift!

«Vi legger stor vekt på å forstå kunden, og kundens behov. Dette er avgjørende for å sikre at vår kandidat er rett person for oppgaven, og at oppgaven er riktig for vår kandidat.»

Marianne Winnes, Seniorrådgiver

marianne.winnes@promiso.no