Våre tjenester

Bemanning

Å leie inn ny medarbeider er et godt alternativ for deg med et kortsiktig eller langsiktig bemanningsbehov, og som ikke umiddelbart ønsker å rekruttere til fast ansettelse.

Rekruttering

Å finne den rette kompetansen til en ledig stilling handler om mer enn å bare fylle en tom stol. Du trenger de rette spillerne på rett sted for å sikre seier, som man sier på fotballbanen.

Rådgivning

I Promiso-teamet har vi ressurspersoner med lang og variert erfaring som toppledere, styreledere, styremedlemmer og rådgivere.

Pedagogisk

Barnas trivsel og utvikling i barnehagen er viktig. Dette vet vi! Promiso pedagogisk bistår barnehager med sine behov for bemanning og rekruttering.