Pedagogisk

Barnas trivsel og utvikling i barnehagen er viktig. Dette vet vi!

Promiso pedagogisk bistår barnehager med sine behov for bemanning og rekruttering. Vi har erfaring fra å rekruttere styrer, barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider.

Det største behovet er spesielt ved sykdom og annet lengre fravær. Vi forstår at kontinuitet i personalet er avgjørende for å opprettholde et trygt, stimulerende og utviklende miljø for barna.

Hvordan kan Promiso pedagogisk hjelpe:

  • Rask respons: Promiso pedagogisk bemanner effektivt opp ved akutte behov. Vi forstår viktigheten av en trygg og god bemanning i barnehagene, og er opptatt ev kontinuitet i personalet.
  • Kvalifiserte vikarer: I vår database har vi tilgang til kvalifiserte kandidater. Disse vikarene er nøye utvalgt for å sikre at de har rett kompetanse og forståelse for barnehagemiljøet. Alle våre kandidater har politiattest og vi sørger for faglig påfyll, samt e-kurs. Dette for å sikre forståelse av rollen som voksen i barnehage, herunder også risiko, HMS og varslingsrutiner.
  • Fleksibilitet: Vi forstår at behovet for bemanning kan variere. Og ikke minst at behovet til våre kandidater kan variere. Vi tilbyr fleksibilitet når det kommer til timeantall, slik at barnehagen kan få akkurat den støtten de trenger, enten det er for en kort eller lengre periode.
  • Erfarne bemanningsrådgivere: Vårt team består av tidligere pedagogiske leder og rådgivere som forstår kravene og utfordringene i barnehagesektoren. Vi jobber tett med barnehager for å sikre en god match mellom vikarene og barnehagens verdier og pedagogiske tilnærming.
  • Oppfølgingsstøtte: Promiso pedagogisk fremskaffer ikke bare vikarer, vi gir også oppfølgingsstøtte for å sikre en god leveranse for alle involverte parter. Vi er tilgjengelige for å håndtere eventuelle spørsmål eller bekymringer som kan oppstå under vikarperioden. Promiso pedagogisk følger opp og kan gi råd før, under og etter oppstart gjennom faglig påfyll, inspirasjon og fagkvelder.

Med Promiso pedagogisk som samarbeidspartner kan barnehagen føle seg trygg på at de har en pålitelig partner som forstår viktigheten av å opprettholde kontinuitet bemanningen selv i situasjoner med akutt bemanningsbehov.

Vi er her for å støtte og bidra til å skape et positivt miljø for barna.

«Vi bobler over av muligheter og ideer for å skaffe gode pedagogiske medarbeidere til barnehagene. Vi bryr oss litt mer og tilpasser samarbeidet både for kandidatene og barnehagen»

Janne Ellingsen, Avdelingsleder pedagogisk

janne.ellingsen@promiso.no